Schenken aan het Residentie Orkest

Fonds Residentie Orkest

Wanneer u doneert aan het Residentie Orkest, komt uw geld terecht in het Fonds Residentie Orkest. Dit Fonds is opgericht in februari 2020 met als doel om noodzakelijke financiële steun te bieden aan Residentie Orkest Den Haag.

Jaarlijks draagt het Fonds bij aan de artistieke, educatieve en maatschappelijke projecten van het Orkest. Dit helpt het orkest in zijn streven om als (inter)nationaal orkest de mooiste (klassieke) muziek te spelen en daarmee ambassadeur te zijn voor de stad Den Haag. Tegelijkertijd draagt het Fonds bij aan de doelstelling van het Residentie Orkest om door middel van zijn uitgebreide educatieve en maatschappelijke activiteiten er voor iedereen in de regio Den Haag te zijn.

U kunt op verschillende manieren een bijdrage doen aan Fonds Residentie Orkest.
Belastingvrij schenken, hoe werkt dat?

Het Fonds Residentie Orkest is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wat u schenkt, kunnen wij voor de volle honderd procent inzetten om muziek door te geven aan komende generaties. Ook voor u als schenker is het fiscaal aantrekkelijk om te schenken.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Zo kunt u uw steun aan het orkest soms zelfs verdubbelen, zonder dat het u meer kost.

"Met dit Fonds willen wij het Residentie Orkest nog meer activiteiten met een meerwaarde voor de samenleving laten ontplooien."

- Olaf Smits van Waesberghe, penningmeester

Het Bestuur

Rob Perik

Voorzitter
fonds@residentieorkest.nl

Olaf Smits van Waesberghe

Penningmeester
fonds@residentieorkest.nl

Miranda van Drie

Secretaris
fonds@residentieorkest.nl

Yardena Shitrit

Algemeen bestuurslid
fonds@residentieorkest.nl

Johnno Wesseling

Algemeen bestuurslid
fonds@residentieorkest.nl

Neem contact op

Extra informatie