Fondsen en Stichtingen

Het Residentie Orkest ontvangt voor belangrijke projecten steun van stichtingen en fondsen. Dankzij deze bijdragen krijgen kinderen in het leerorkest The Residents wekelijks muziekles, trekken onze musici de wijken in en kunnen we bijzondere artistieke projecten vormgeven. Het Residentie Orkest is alle fondsen en stichtingen zeer dankbaar voor hun onmisbare bijdrage.

Onze projecten

The Residents is al meer dan tien jaar hét educatieproject van het Residentie Orkest. Bij The Residents maken kinderen uitgebreid kennis met muziek, kiezen een instrument dat ze willen leren bespelen en krijgen vervolgens wekelijks in kleine groepjes les op school. Alle groepjes van de school tezamen vormen samen een leerorkest. De volgende stichtingen en fondsen leveren een bijdrage aan The Residents

Het Residentie Orkest heeft zichzelf als doel gesteld iedere Hagenaar de kracht van muziek te laten ervaren. Met Symphony 2030 willen we de inwoners van Den Haag inspireren om door middel van muziek belangrijke boodschappen en persoonlijke verhalen met elkaar te delen. De volgende stichtingen en fondsen leveren een bijdrage aan Symphony 2030.

Voor scholen ontwikkelden we het driejarige muziektraject Ontdek het Orkest. De leerlingen krijgen les op school van muziekdocenten en orkestleden, gaan op concert- en repetitiebezoek, spelen mee met musici tijdens een concert en dirigeren hen zelfs! De volgende stichtingen en fondsen leveren een bijdrage aan Ontdek het Orkest.

Het Residentie Orkest  heeft in zijn lange geschiedenis altijd een actieve rol gespeeld bij de ontwikkeling en uitvoering van (recent gecomponeerde) Nederlandse muziek. Vanuit onze orkesthistorie voelt het tevens als een waardevolle opdracht Nederlandse muziek opnieuw een nadrukkelijke rol te geven. De volgende stichtingen en fondsen leveren een bijdrage aan Nieuw Nederlands Werk.

Contact