Fonds Residentie Orkest:
Een introductie

Het geheel nieuwe Fonds Residentie Orkest is opgericht om het orkest financieel te ondersteunen bij de uitvoering en uitbreiding van zijn omvangrijke takenpakket. Welke ideeën zitten hierachter? Hoe werkt het? Wat is de doelgroep? Violist Ronald Touw sprak erover met enkele bestuursleden.

Rob Perik is voorzitter van het Fonds Residentie Orkest. In het dagelijks leven is hij belastingadviseur, verbonden aan Baker Tilly. Daarnaast vindt hij veel bevrediging in vrijwilligerswerk. Rob was onder meer voorzitter van VNO-NCW in Den Haag, en voorzitter van de Stichting Binnenhof Festival, waar het Residentie Orkest meerdere keren heeft opgetreden. Rob houdt van een heleboel muziekstijlen. Hij bezit meerdere akoestische en elektrische gitaren, waarop hij graag speelt in zijn vrije tijd.

Olaf Smits van Waesberghe (penningmeester) is oprichter en directeur van Nationaal Register, dat zich bezig houdt met werving, opleiding en ondersteuning van commissarissen en toezichthouders in het bedrijfsleven en de semipublieke sector. Ook voor Olaf is vrijwilligerswerk belangrijk, vanuit zijn adagium ‘Doe iets voor je stad’. In dat kader is hij onder meer sinds acht jaar lid van eerst het bestuur  en sinds 2017 van de raad van toezicht van het Residentie Orkest. Liefde voor de klassieke muziek is er bij Olaf met de paplepel ingegoten.

Waarom is het Fonds opgericht?

“Het idee voor een fonds”, vertelt Olaf, “is ontstaan vanuit de vraag: hoe kunnen wij het Residentie Orkest nog sterker maken? Met dit Fonds willen wij mensen en bedrijven de mogelijkheid bieden het Residentie Orkest nog meer activiteiten met een meerwaarde voor de samenleving te laten ontplooien. Bijvoorbeeld middels een Fonds op Naam, of het ondersteunen van een speciaal project.”

Rob vult aan: “Het Residentie Orkest is een vaste waarde in de Haagse samenleving. Toen Olaf mij vroeg mee te denken over de mogelijkheid van een fonds, heb ik dat idee omhelsd. Het orkest doet veel meer dan het geven van symfonische concerten. Het ontwikkelt onder meer educatie-activiteiten die vrijwel elke school in Den Haag bereiken. Jaarlijks worden tienduizenden kinderen enthousiast gemaakt voor klassieke muziek, en voor het zelf bespelen van een instrument. Bijvoorbeeld via langjarige projecten als Ontdek het Orkest en The Residents. Het orkest doet dit allemaal met beperkt geld. Het nieuwe Fonds streeft ernaar al die mooie projecten, maar ook nieuwe initiatieven, financieel te ondersteunen.”

Hoe gaat het Fonds te werk?

Olaf: “Het orkest moet, als voorwaarde voor en in aanvulling op de subsidie, eigen inkomsten genereren. Dat doet het via de kaartverkoop, maar er is ook een grote, actieve Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest, en de Business Circle. Het Fonds is een aanvulling op deze twee waardevolle en bloeiende groepen en kijkt naar doelgroepen die nu nog minder goed in beeld zijn bij het orkest. Bijvoorbeeld notarissen die veel contact hebben met families. Directeuren en bedrijven die de activiteiten van het orkest een warm hart toedragen. Maar ook muziekliefhebbers die al vele jaren concerten van het Residentie Orkest bezoeken en die band met het orkest in daden willen omzetten middels een schenking of het al eerder genoemde Fonds op Naam.”

Rob: “Het Fonds Residentie Orkest heeft ook de ANBI-status verworven. Deze wordt door de belastingdienst onder strenge voorwaarden toegekend aan instellingen die bewijsbaar een algemeen nut beogen. De ANBI-status maakt het voor donateurs aan het Fonds mogelijk hun bijdrage voor de belasting af te trekken, en omdat het gaat om een culturele ANBI, zelfs voor 125% van de bijdrage. De donateurs, of dat nu individuele mensen zijn of bedrijven, kiezen zelf of zij anoniem willen blijven of bij gelegenheid genoemd willen worden. Discretie is in alle gevallen verzekerd.”

Hoe kunnen mensen contact maken met het Fonds Residentie Orkest?

“Iedereen die geïnteresseerd is, kan ons geheel vrijblijvend via Rob@fondsresidentieorkest.nl / Olaf@fondsresidentieorkest.nl bereiken. Antwoord zal altijd spoedig volgen. Wij vinden het een eer dit werk voor het Residentie Orkest te mogen doen. We zetten ons voluit in!”

Ronald Touw, violist Residentie Orkest

Lees alles over het Fonds Residentie Orkest en de mogelijk heden om ons te steunen.