Lange leerlijn

The Residents

Leerorkesten voor scholen in het basisonderwijs

\
Onderwijsniveau
groep 5 t m 8
Eigenschappen
lange-leerlijn

Bij The Residents krijgen leerlingen van scholen in Den Haag de kans zich 4 jaar lang (vanaf groep 5) muzikaal te ontwikkelen op een instrument. Ze krijgen een instrument in bruikleen, hebben wekelijks les, spelen samen en geven geregeld concertjes binnen en buiten de school.