Kom werken bij het Residentie Orkest


Het Residentie Orkest heeft per direct een vacature voor een:
Tutti 1e viool (75%)
(2 posities)

De functie

Als tutti-speler in de 1e vioolgroep ben je één van de noeste musici die bijdraagt aan de rijke en heldere orkestklank. Wekelijks wordt een productie voorbereid en uitgevoerd. Je plek binnen de groep rouleert per productie. Daarnaast ben je inzetbaar voor (educatieve en maatschappelijke) activiteiten en podiumpresentaties in kleinere bezetting.

Functie eisen

Het spreekt voor zich dat je je onderscheidt als violist. Wij vinden het essentieel dat elke collega een ambassadeur voor ons orkest is en naast de collectieve podiumactiviteiten meewerkt aan educatieve en maatschappelijke activiteiten en producties in ensembleverband. Je kenmerkt je als een positief geëngageerde teamspeler die de juiste balans weet te vinden tussen eigenheid en het collectief.

Solliciteren en procedure

Graag ontvangen we uiterlijk 26 september 2022 je sollicitatie in de vorm van een volledig ingevuld sollicitatieformulier.

Het proefspel voor deze functie vindt plaats op donderdag 3 november (voor- en eerste ronde) en vrijdagochtend 4 november (finale ronde) 2022. Verplichte werken:

-          Mozart: Uit vioolconcert nr. 3 (KV 216), nr. 4 (KV 218) of nr. 5 (KV 219): 1e deel met cadens;
-          Keuze uit een romantisch vioolconcert (1e deel met cadens): Beethoven, Brahms, Tsjaikovski, Sibelius of Mendelssohn;
-          Nader te bepalen orkestpartijen.

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor uit de schriftelijke sollicitaties een voorselectie te maken. Een sollicitatiegesprek maakt deel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana van Iddekinge, Hoofd Personeel & Organisatie: sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl of (070) 88 00 212.

Overige informatie

Om voor deze baan in aanmerking te komen, geldt de voorwaarde dat als je afkomstig bent uit een niet-EU-land, je moet beschikken over een onbeperkt geldige werk- en verblijfsvergunning voor Nederland. Als je deze niet hebt, dan kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. Bij benoeming vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Naar het Nederlandstalige sollicitatieformulier.
To the English applicationform.

The Residentie Orkest has an immediate vacancy for:

Tutti 1st violin (75%)
(2 positions)

The position

As a tutti player in the 1st violin section, you are one of the diligent musicians, making a contribution to the rich, clear orchestral sonority.  A new programme is prepared and performed each week. Your place within the section will  change for each programme. You will also be adaptable for educational and participation and outreach activities and stage performances in smaller settings.

Requirements for the position

It goes without saying that you will be a distinguished violinist. We consider it essential that each of our players is an ambassador for our orchestra, and that they collaborate in educational activities and ensemble productions in addition to our fully orchestral performances. You must be a positive team player who can strike the right balance between individuality and sectional playing.

Applications and procedure

Please submit your application no later than 26 September 2022, using a fully completed application form.

Auditions for this position will be held on Thursday 3 November (preliminary and first rounds) and on Friday morning 4 November (final round) 2022. Compulsory works:

-          Mozart: from Violin Concerto no. 3 (K 216), no. 4 (K 218) or no. 5 (K 219): 1st movement with cadenza;
-          choice of romantic concerto (1st movement with cadenza): Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, Sibelius or Mendelssohn;
-          orchestral parts yet to be determined.

The selection committee reserves the right to make a pre-selection from those submitting written applications. An application interview will be part of the selection process. You may contact Sana van Iddekinge (Head of Personnel & Organisation) for further information about the procedure at: sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl or (+31) (0)70 88 00 212.

Other information

To be eligible for this position, you must hold a valid and unrestricted work and residence permit for the Netherlands if you are from a country outside the EU. Your application will not be considered if you do not hold these. We will ask for a Certificate of Conduct [Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)] on making the appointment.