Notes, Beats & Bars

Met Notes, Beats & Bars vertalen jongeren met diverse culturele achtergronden uit verschillende wijken in Den Haag maatschappelijke thema’s naar rapteksten. Muziek krijgt vorm tijdens jamsessies met rappers van het Haags HipHop Centrum en musici van het Residentie Orkest. Vanuit een verkennend samenspel wordt muziek en tekst geschreven. Het resultaat is een spannende uitwisseling tussen rap en klassieke muziek, inspelend op zeer actuele thematiek.

"Muziek is een eerlijke uiting van emotie. Het is een heel goed verbindend middel."

- D.Chesron - Rapper Haags HipHop Centrum

CONTACT