Wijziging ledenadministratie Vrienden

De Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest stapt over naar een nieuw systeem voor de ledenadministratie. Dit heeft verder geen gevolgen voor het lidmaatschap van onze huidige Vrienden.

Deze verandering maakt het mogelijk om de jaarlijkse Vriendencontributie per automatische incasso te voldoen. Vrienden ontvangen automatisch een bericht waarin zij het mandaat voor de incasso kunnen afgeven. U kunt hierover ook gebeld worden door de Vereniging Vrienden van het Residentie Orkest.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Yolande Zuijdgeest via vrienden@residentieorkest.nl of 070 8800 215.