Kom werken bij het Residentie Orkest


Het Residentie Orkest heeft per direct een vacature voor een:
Plaatsvervangend Aanvoerder cello (75%)
(2 posities)

De functie
De cellogroep bestaat momenteel uit twee aanvoerders en vier tutti’s. In aanvulling hierop zoeken wij 2 plaatsvervangende aanvoerders die vooral op de 2e en 3e stoel zullen spelen. In enkele producties per seizoen voer je de groep aan. Naast het spelen van symfonisch werk in orkestverband ben je inzetbaar voor (educatieve en maatschappelijke) activiteiten en podiumpresentaties in kleinere bezetting.

Functie eisen
Het spreekt voor zich dat je je onderscheidt als cellist, waarbij je in staat bent je aanvoerder zekerheid te geven, zonder de leiding over te nemen. Je bent in staat om bij het plotseling uitvallen van de aanvoerder zijn rol vlekkeloos over te nemen. Wij vinden het essentieel dat elke collega een ambassadeur voor ons orkest is. Je kenmerkt je als een positief geëngageerde teamspeler die de juiste balans weet te vinden tussen eigenheid en het collectief.


Solliciteren en procedure
Graag ontvangen we uiterlijk 21 november 2022 je sollicitatie in de vorm van een volledig ingevuld sollicitatieformulier.

Het proefspel voor deze functie vindt plaats op dinsdag 10 januari (voor- en eerste ronde) en woensdagmiddag 11 januari (finale ronde) 2023. Verplichte werken:

-        J. Haydn: celloconcert in D, op. 101, deel 1 zonder cadens;
-        Keuze uit het 1e deel uit het celloconcert op 104 van A. Dvorak of het 1e deel uit het celloconcert van R. Schumann, op 129;
-        Nader te bepalen kamermuziekstuk, uit te voeren met leden van het Residentie Orkest (alleen in de finale ronde);
-        Nader te bepalen orkestpartijen.


De selectiecommissie behoudt zich het recht voor uit de schriftelijke sollicitaties een voorselectie te maken. Een sollicitatiegesprek maakt deel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana van Iddekinge, Hoofd Personeel & Organisatie: sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl of (070) 88 00 212.


Overige informatie
Om voor deze baan in aanmerking te komen, geldt de voorwaarde dat als je afkomstig bent uit een niet-EU-land, je moet beschikken over een onbeperkt geldige werk- en verblijfsvergunning voor Nederland. Als je deze niet hebt, dan kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. Bij benoeming vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

 

Naar het Nederlandstalige sollicitatieformulier.
To the English applicationform.
The Residentie Orkest has an immediate vacancy for:

 Deputy Principal Cello (75%)

(2 positions)


The position

The cello section currently comprises two principals and four tutti players. In addition, we are now looking for 2 deputy principals who will mostly play from the 2nd and 3rd chairs. You will lead the section for some performances each season. In addition to playing symphonic repertoire in the orchestra, you will also be available for (educational and social) activities and staged performances in smaller ensembles.

Requirements for the position

It goes without saying that you are a distinguished cellist, able to provide the principal with support without taking over the lead. You must be able to take the principal's place seamlessly if the need should arise. We consider it essential that each of our players is an ambassador for our orchestra. You must be a positive team player who can strike the right balance between individuality and sectional playing.

Applications and procedure

Please submit your application no later than 21 November 2022, using a fully completed application form.

Auditions for this position will be held on Tuesday 10 January 2023 (preliminary and first rounds) and Wednesday afternoon, 11 January 2023 (final round). Compulsory works:

-        Joseph Haydn: Cello Concerto in D major, op. 101, 1st movement without cadenza;
-        own choice between the 1st movement of the Cello Concerto op. 104 by Antonin Dvorak or the 1st movement of the Cello Concerto by Robert Schumann, op. 129;
-        further chamber music yet to be determined, to be played with members of the Orchestra (final round only);
-        orchestral parts yet to be determined.

The selection committee reserves the right to make a pre-selection from those submitting written applications. An application interview will be part of the selection process. You may contact Sana van Iddekinge (Head of Personnel & Organisation) for further information about the procedure at: sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl or (+31) (0)70 88 00 212.

Other information

To be eligible for this position, you must hold a valid and unrestricted work and residence permit for the Netherlands if you are from a country outside the EU. Your application will not be considered if you do not hold these. We will ask for a Certificate of Conduct [Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)] on making the appointment.