Kom werken bij het Residentie Orkest

Vacature is gesloten

Het Residentie Orkest heeft per direct een vacature voor

Aanvoerder Contrabas (75%)

 

De functie

De contrabasgroep bestaat momenteel uit een aanvoerder, een plaatsvervangend aanvoerder en 4 tutti spelers. In aanvulling hierop zoeken wij een tweede aanvoerder die zowel op de eerste als op de tweede stoel speelt. Daarnaast ben je inzetbaar voor (educatieve en maatschappelijke) activiteiten en podiumpresentaties in kleinere bezetting.

Functie eisen

Het spreekt voor zich dat je je onderscheidt als contrabassist. Enkele jaren ervaring als Aanvoerder is een pré. Wij accepteren zowel Franse als Duitse stokvoering. Daarnaast beschik je over leiderschapskwaliteiten om je groep te inspireren en synergie te creëren, zowel muzikaal als tussen de groepsleden onderling. Ook draag je vanuit jouw positie bij aan de orkestkwaliteit in zijn algemeenheid en ben je betrokken bij het orkest in zijn totaliteit. Je vindt het leuk én belangrijk om naast je collectieve podiumactiviteiten mee te werken aan educatieve en maatschappelijke activiteiten en producties in ensembleverband. Je kenmerkt je als een positief geëngageerde groepsleider die de juiste balans weet te vinden tussen eigenheid en het collectief.

Solliciteren en procedure

Graag ontvangen we uiterlijk 21 april 2022 je sollicitatie in de vorm van een volledig ingevuld sollicitatieformulier. Een link naar een recent en representatief filmpje met repertoire naar eigen keuze is een pré.

Het proefspel (voor-, eerste en finale ronde) voor deze functie vindt plaats op dinsdag 7 juni 2022. Verplichte werken:

-        K.D. von Ditterdorf: Uit het 2e Concert voor contrabas in E eerste deel met cadens van H.K. Gruber en tweede deel (zonder cadens);

-        G. Bottesini: Uit het 2e Concert voor contrabas in b eerste deel met cadens en tweede deel;

-        Nader te bepalen kamermuziek (wordt gevraagd in de finale ronde);

-        Nader te bepalen orkestpartijen.

Het proefspel moet in orkeststemming worden gespeeld.

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor uit de sollicitaties een voorselectie te maken. Een sollicitatiegesprek maakt deel uit van de selectieprocedure en een trial kan eveneens onderdeel van de procedure zijn. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana van Iddekinge (Hoofd P&O), sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl of (070) 880 0212.

Overige informatie

Om voor deze baan in aanmerking te komen, geldt de voorwaarde dat als je afkomstig bent uit een niet-EU-land, je moet beschikken over een onbeperkt geldige werk- en verblijfsvergunning voor Nederland. Bij benoeming vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

The Residentie Orchestra has an immediate vacancy for

Principal Double Bass (75%)

The position

The double bass section currently consists of a section principal, a sub-principal and four tutti players. In addition to this, we are now looking for an additional principal, who will play at first and second chair positions. You will also be adaptable for educational and social activities and stage performances in smaller settings.

Requirements for the position

It goes without saying that you will be a distinguished double bass player. Our preference would be for a player with some years of experience as a section principal. We accept players using either French or German bow styles. You must also have the leadership qualities that will allow you to inspire the section and create synergy, both musically and within the section as a whole. The position also means you will be contributing towards the orchestra's overall quality and you will be involved in literally "setting the tone" for the orchestra. You will find it enjoyable and important to cooperate in educational and social activities and projects, as well as ensemble work, in addition to your podium activities in the section. You must be a positive, engaged section leader who can strike the right balance between individuality and sectional playing.

Applications and procedure

Please submit your application no later than 21 April 2022, using a fully completed application form. A link to a recent, representative video clip with your own choice of repertoire is also a prerequisite.

The auditions (preliminary, first and final rounds) for this position will be held on Tuesday 7 June 2022. Compulsory works:

-        K.D. von Ditterdorf: Double Bass Concerto no. 2 in E, first movement with cadenza by H.K. Gruber and second movement (without cadenza);

-        G. Bottesini: Double Bass Concerto no. 2 in B minor, first movement with cadenza and second movement;

-        further chamber music, yet to be determined (will be asked for in the final round);

-        orchestral parts yet to be determined.

The audition must be played at orchestral pitch.

The selection panel reserves the right to make a pre-selection from those submitting written applications. An application interview will be part of the application process, which may also include a trial. For any further information about the process, feel free to contact Sana van Iddekinge (Head P&O), at sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl or +31(0)70 880 0212.

Other information

To be eligible for this position, you must hold a valid and unrestricted work and residence permit for the Netherlands if you are from a country outside the EU. We will ask for a Certificate of Conduct [Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)] on making the appointment.