Kom werken bij het Residentie Orkest


Het Residentie Orkest heeft per direct een vacature voor een:
2e fluit / piccolo (75%)

De functie

De fluitgroep bestaat momenteel uit twee aanvoerders en een solo-piccolo/2e fluitist. In aanvulling hierop zoeken wij een 2e fluitist / piccolo-speler. Naast het spelen van symfonisch werk in orkestverband ben je inzetbaar voor (educatieve en maatschappelijke) activiteiten en podiumpresentaties in kleinere bezetting.

Functie eisen

Het spreekt voor zich dat je je onderscheidt als fluitist, waarbij je in staat bent je aan te passen aan de speelstijl en klankkleur van de aanvoerder. Wij vinden het essentieel dat elke collega een ambassadeur voor ons orkest is en naast de collectieve podiumactiviteiten meewerkt aan educatieve en maatschappelijke activiteiten en producties in ensembleverband. Je kenmerkt je als een positief geëngageerde teamspeler die de juiste balans weet te vinden tussen eigenheid en het collectief.

Solliciteren en procedure

Graag ontvangen we uiterlijk 14 november 2022 je sollicitatie in de vorm van een volledig ingevuld sollicitatieformulier.

Het proefspel voor deze functie vindt plaats op dinsdag 20 december (voor- en eerste ronde) en woensdagmiddag 21 december (finale ronde) 2022. Verplichte werken:

-          W.A. Mozart: concert voor fluit en orkest in G, deel 1 en 2 met cadens;
-          H. Dutilleux: sonatine voor fluit en piano in zijn geheel;
-          A. Vivaldi: piccolo concert in C (2e deel).

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor uit de schriftelijke sollicitaties een voorselectie te maken. Een sollicitatiegesprek maakt deel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana van Iddekinge, Hoofd Personeel & Organisatie: sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl of (070) 88 00 212.

Overige informatie

Om voor deze baan in aanmerking te komen, geldt de voorwaarde dat als je afkomstig bent uit een niet-EU-land, je moet beschikken over een onbeperkt geldige werk- en verblijfsvergunning voor Nederland. Als je deze niet hebt, dan kunnen we je sollicitatie niet in behandeling nemen. Bij The Residentie Orkest has an immediate vacancy forbenoeming vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Naar het Nederlandstalige sollicitatieformulier.
To the English applicationform.
The Residentie Orkest has an immediate vacancy for:
2nd flute / piccolo (75%)

The position

The flute section currently comprises two principal players and a solo piccolo/2nd flautist. We are seeking a further 2nd flute / piccolo player to complete the section. In addition to playing symphonic repertoire in the orchestra, you will also be available for (educational, participation and outreach) activities and orchestral performances in smaller ensembles.

Requirements for the position

Needless to say, you must be a distinguished flautist with an ability to adapt to the performance style and tone colour of the section principal. We consider it essential that each of our players is an ambassador for our orchestra, and that they collaborate in educational activities and ensemble productions in addition to the fully staged performances. You must be a positive team player who can strike the right balance between individuality and sectional playing.

Applications and procedure

Please submit your application no later than 14 November 2022, using a fully completed application form.

Auditions for this position will be held on Tuesday 21 December (preliminary and first rounds) and on Wednesday afternoon 22 December (final round) 2022. Compulsory works:

-          W.A. Mozart: Concerto for flute and orchestra in G major, movements 1 and 2 with cadenza;
-          H. Dutilleux: Sonatine for flute and piano, complete work;
-          A. Vivaldi: Piccolo Concerto in C major (2nd movement).

The selection committee reserves the right to make a pre-selection from those submitting written applications. An application interview will be part of the selection process. You may contact Sana van Iddekinge (Head of Personnel & Organisation) for further information about the procedure at: sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl or (+31) (0)70 88 00 212.

Other information

To be eligible for this position, you must hold a valid and unrestricted work and residence permit for the Netherlands if you are from a country outside the EU. Your application will not be considered if you do not hold these. We will ask for a Certificate of Conduct [Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)] on making the appointment.