Werken bij het Residentie Orkest

Het Residentie Orkest heeft per direct een vacature voor:

Aanvoerder Harp (50%)


De functie

Als Aanvoerder Harp ben je zowel een teamplayer als een solist. Door het geven van kleur en structuur vervul je een sleutelrol in het orkest. Omdat het een aanvoerderspositie betreft (zij het zonder groep), lever je een bijdrage aan het orkestmanagement, onder meer door gevraagd te kunnen worden deel te nemen aan de proefspelcommissie. Naast spelen in het collectief ben je inzetbaar voor educatieve activiteiten en podiumpresentaties in kleinere bezetting.

Functie eisen 

Het spreekt voor zich dat je je onderscheidt als harpist en dat je ook affiniteit met en belangstelling voor hedendaagse muziek hebt. Je vindt het leuk én belangrijk om naast je collectieve podiumactiviteiten mee te werken aan educatieve activiteiten en producties in ensembleverband. Je kenmerkt je als een positief geëngageerde teamspeler die van nature open en flexibel is.


Solliciteren en procedure

Graag ontvangen we uiterlijk 10 oktober 2021 je sollicitatie in de vorm van een volledig ingevuld sollicitatieformulier. Dit formulier vind je hier.

Het proefspel voor deze functie vindt plaats op dinsdag 23 en woensdag 24 november 2021. Verplichte werken:

  • C.P.E. BACH : Solo voor harp in G Wq 139 H563, deel II. Allegro (vrije keuze van de uitgave);

  • P. HINDEMITH: Sonate voor Harp, deel I. Mässig schnell;

  • G. FAURE: Impromptu Opus 86;

  • Nader te bepalen orkestpartijen.

De selectiecommissie behoudt zich het recht voor uit de schriftelijke sollicitaties een voorselectie te maken. Een sollicitatiegesprek maakt deel uit van de selectieprocedure. Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana van Iddekinge (Hoofd Personeel & Organisatie): sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl of (070) 880 0299.

Overige informatie

Om voor deze baan in aanmerking te komen, geldt de voorwaarde dat als je afkomstig bent uit een niet-EER-land, je moet beschikken over een onbeperkt geldige werk- en verblijfsvergunning voor Nederland. Bij benoeming vragen we om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Kijk voor meer informatie over het Residentie Orkest op www.residentieorkest.nl.

Naar het Nederlandstalige sollicitatieformulier
To the English applicationform
Residentie Orkest The Hague has an immediate vacancy for:

Principal harp (50%)

The position

As our principal harpist you are a team player as well as a soloist. You will play a key role within the ensemble providing structure and colour to the orchestra. Because this is a principal position (albeit without a section as such), you will also give vital artistic input to the management and play a role on audition and trial panels.  As well as playing in the orchestra, you will also be participating in educational and outreach activities and smaller-scale stage presentations.

Requirements for the position 

It goes without saying that you are a distinguished harpist and that you also have an affinity for and interest in contemporary music. You will find it enjoyable and important to cooperate in educational and ensemble projects alongside your podium activities. You will be a positive an engaged team player with attributes of openness and flexibility.

Applications and procedure

Please submit your application no later than 10 October 2021, using a fully completed application form, for which you can find the template here.

The auditions for this position will be held on Tuesday 23 and Wednesday 24 November 2021. Obligatory works:

  • C.P.E. BACH : Solo for harp in G, Wq 139 H563, movement II, Allegro (own choice of edition);

  • P. HINDEMITH: Sonata for Harp, movement I, Mässig schnell;

  • G. FAURE: Impromptu, Opus 86;

  • orchestral parts yet to be determined.

The selection committee reserves the right to make a pre-selection from those submitting written applications. An application interview will be part of the selection process. You may contact Sana van Iddekinge (Head of Personnel & Organisation) for further information about the procedure at: sana.van.iddekinge@residentieorkest.nl or (+31) (0)70 880 0299.

Other information

To be eligible for this position, you must hold a valid and unrestricted work and residence permit for the Netherlands if you are from a country outside the European Economic Area (EEA). We will ask for a Certificate of Conduct [Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)] on making the appointment. You can find more information about Residentie Orchestra on our website at www.residentieorkest.nl.